Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter 50 millioner kroner ekstra til bredbånd
Sist oppdatert

50 millioner kroner ekstra til bredbånd

Stortinget har etter forslag fra regjeringen bevilget 50 millioner kroner ekstra til utbygging av bredbånd i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019. Midlene skal gå til å sikre enda flere husholdninger høykapasitets bredbånd, i en tid der det skjer store teknologiske endringer. Samlet skal det betales ut nær 250 millioner statlige kroner til bredbånd i 2019, og Nkom publiserer nå fordelingen mellom fylkene.

Det var i revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt 21. juni 2019, at Stortinget bevilget 50 millioner kroner ekstra til bredbånd i områder som ikke er kommersielt interessante å bygge ut.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fordeler tilleggsbevilgningen etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Fordelingsnøkkelen tar hensyn til den faktiske bredbåndsdekningen i hvert fylke.

Den ordinære fordelingen på nær 200 millioner kroner skjedde i mars 2019. Her var fordelingsnøkkelen basert på antall husholdninger som ikke har et tilbud om grunnleggende bredbånd med nedlastningshastighet på mer enn 10 Mbit/s, eller at eneste tilbud er bredbånd over Telenors kobbernett med kapasitet mellom 10 Mbit/s og 30 Mbit/s.

Ny fordelingsnøkkel for ekstramidlene

Den ekstra bevilgningen på 50 millioner kroner skal fordeles på husholdninger som i dag har et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på mindre enn 30 Mbit/s, og at de bare kan få dette via Telenors kobbernett. Telenor skal fase ut kobbernettet og bevilgningen skal demme opp for mulige uheldige virkninger dette får for husholdninger i særlig utsatte tilfeller.

Støttebeløp per fylke

Fylke Ordinær tildelingEkstra tildelingSamlet 2019
Fordeling 2019StøttebeløpFordelingStøttebeløp
Akershus7,21 %kr 14 402 1568,75 %kr 4 373 232kr 18 775 388
Aust-Agder3,64 %kr 7 273 0283,50 %kr 1 748 365kr 9 021 394
Buskerud4,03 %kr 8 040 1613,65 %kr 1 824 885kr 9 865 046
Finnmark3,45 %kr 6 885 6160,24 %kr 118 258kr 7 003 874
Hedmark10,12 %kr 20 206 89114,33 %kr 7 162 732kr 27 369 623
Hordaland4,23 %kr 8 445 4224,70 %kr 2 348 931kr 10 794 353
Møre og Romsdal6,97 %kr 13 923 2446,58 %kr 3 288 040kr 17 211 283
Nordland12,67 %kr 25 303 7419,66 %kr 4 830 033kr 30 133 774
Oppland5,53 %kr 11 054 4158,05 %kr 4 023 095kr 15 077 510
Oslo0,00 %kr -0,00 %kr -kr -
Rogaland3,86 %kr 7 717 2454,20 %kr 2 098 502kr 9 815 747
Sogn og Fjordane4,18 %kr 8 348 9743,17 %kr 1 583 731kr 9 932 705
Telemark3,08 %kr 6 160 7841,84 %kr 920 558kr 7 081 342
Troms4,93 %kr 9 844 8782,13 %kr 1 066 642kr 10 911 520
Trøndelag17,67 %kr 35 299 03119,18 %kr 9 588 183kr 44 887 215
Vest-Agder4,17 %kr 8 324 6064,67 %kr 2 335 018kr 10 659 625
Vestfold0,95 %kr 1 891 8691,27 %kr 635 348kr 2 527 217
Østfold3,32 %kr 6 627 9384,11 %kr 2 054 445kr 8 682 383
Norge totalt100,00 %kr 199 750 000100,00 %kr 50 000 000kr 249 750 000

Samme kriterier i som den ordinære ordningen

Stortingets ekstrabevilgning går inn i den ordinære ordningen og kan benyttes av fylkene etter samme kriterier som de 200 millionene kronene som allerede er bevilget for 2019. Søknad om ekstramidler skal sendes til fylkeskommunen som prioriterer disse innenfor den økonomiske rammen som hvert fylke er tildelt, slik de også gjør i den ordinære ordningen.

Fylkeskommunene må deretter sende sin innstilling til Nkom innen 19. september 2019. Nkom vil kontrollere at den samlete innstillingen fra hvert fylke oppfyller de kravene som KMD har fastsatt, før utbetaling skjer. Regelverk for anskaffelser generelt og statsstøtte spesielt ligger til grunn både for ordinærbevilgningen og ekstrabevilgningen.

Les pressemelding fra KMD.