Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Økt bevissthet om datasikkerhet på Sørlandet
Sist oppdatert

Økt bevissthet om datasikkerhet på Sørlandet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) markerer Nasjonal sikkerhetsdag onsdag 12. oktober. En undersøkelse blant sørlandske bedrifter i anledning dagen, viser at bevissthetsnivået om data- og informasjonssikkerheten har økt siden i fjor.

Stramme tider med nedbemannings- og innsparingstiltak har i liten grad fått negative konsekvenser for data- og informasjonssikkerheten i virksomheter på Sørlandet.

Dette viser en undersøkelse Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har foretatt blant virksomheter som deltar på Nasjonal sikkerhetsdag hos Nkom i Lillesand. Dagen arrangeres sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), i likhet med de to foregående årene.

Undersøkelsen er foretatt via e-post og er ikke vitenskapelig utformet. 41 respondenter fra omtrent like mange organisasjoner har svart, og 6 av 10 av organisasjonene har flere enn 100 ansatte.

Hele 78 % prosent svarer at de er godt eller svært godt fornøyd med hvordan sikkerheten blir ivaretatt i deres organisasjon. Flere har også gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i løpet av de siste årene, og dette er en økning på 20 % sammenliknet med i fjor.

- Data- og informasjonssikkerhet er ikke en post som kan salderes i tøffe tider, og det ser ut til at virksomhetene er bevisste på dette, sier direktør Torstein Olsen i Nkom.

Skytjenester øker

Nesten 70 % av bedriftene svarer at de har tatt i bruk nettskybaserte løsninger. Samtidig svarer flere at de føler at sikkerheten er bedre ivaretatt etter at de tok slike løsninger i bruk , og at de er tryggere på lagring utenfor Norge.

- Vi har snakket om nettskyen i flere år, men nå ser vi at bedriftene virkelig tar steget ut og satser på skybaserte løsninger, sier direktør Olsen.

Trenden er økende, og 20 % av organisasjonene har også gjennomført ROS-analyse for lagring utenfor Norge.

Til tross for økt tjenesteutsetting til skyen, er det fortsatt svært mange organisasjoner som organiserer IT-driften selv. 43,9 % svarer at de har organisert all data- og informasjonssikkerhet internt, og det er en økning på 17 % fra i fjor.
Over 50 % svarer at de organiserer data- og informasjonssikkerheten delvis internt og delvis hos ekstern leverandør/partner.

Behov for bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid

Digitalisering og endringer i trusselbildet gjør behovet for forebyggende sikkerhetsarbeid særdeles viktig i årene som kommer.
NSM og Nkom har blant annet kritisk infrastruktur, helhetlig IKT-risikobilde og digitalt grenseforvar på agendaen under sikkerhetsdagen i Lillesand. Arrangementet samler full storsal hos Nkom.

Nkom og NSM gir bedrifter og organisasjoner tre enkle råd:

  • Gjør en reell verdivurdering av informasjonen virksomheten forvalter
  • Gjennomfør en risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Lag en tiltaksplan og gjennomfør tiltakene

Flere råd for enkeltbrukere, små og mellomstore bedrifter: se nettvett.no