Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Økende omsetning i ekombransjen
Sist oppdatert

Økende omsetning i ekombransjen

Den samlede omsetningen for elektroniske kommunikasjonstjenester økte med 363 millioner kroner i 1. halvår 2015 sammenlignet med samme tidsrom året før. Det er mobiltjenester og fast bredbånd som trekker omsetningen oppover, mens nedgangen for fasttelefoni ikke er like stor som tidligere.

Dette viser rapporten «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2015» som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterte 22. oktober 2015. Rapporten viser utviklingen i ekommarkedene og er basert på tall som er samlet inn fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Sluttbrukeromsetningen i 1. halvår 2015 var på nærmere 15 milliarder kroner. Omsetningen for mobiltjenester utgjør i overkant av 60 prosent av dette, mens omsetningen for fast bredbånd utgjør 29 prosent. En økende andel av omsetningen for mobiltelefoni kommer fra faste abonnementsinntekter, mens trafikkinntektene utgjør en stadig mindre andel. Det er ingen vesentlig økning i antall mobilabonnement, og økningen i omsetning skyldes i stor grad at kundene tar i bruk abonnement med mer datavolum inkludert.

Omsetningen for distribusjon av TV-innhold kommer i tillegg til det som er nevnt ovenfor. I første halvår var omsetningen på om lag 4,2 milliarder kroner. Det er en økning på 126 millioner sammenlignet med samme tidsrom i 2014.

Antall abonnement for fast bredbånd passerte 2 millioner når vi ser privat- og bedriftsmarkedet under ett. Det er særlig bredbånd over fiber som representerer veksten i antall bredbåndsabonnement. Antall abonnement for fiberbasert bredbånd økte med over 40.000 i løpet av 1. halvår 2015. Antall abonnement over xDSL fortsetter å gå ned.

Antall abonnement for fasttelefoni fortsetter å gå ned, men reduksjonen er ikke like stor som tidligere. Antall abonnement for mobiltelefoni har økt svært lite de siste årene, og økningen i løpet av 1. halvår 2015 er på bare om lag 11.500 abonnement. Heller ikke antall abonnement for distribusjon av TV øker i særlig grad. Her er det bare TV over fiber som øker, mens alle andre distribusjonsteknologier viser nedgang.

Taletrafikken fra mobiltelefoner øker mer enn det vi har sett de siste årene, og det er igjen en økning i antall sendte SMS-meldinger etter at denne trafikken har vist en nedgang de siste årene. Datatrafikken fra mobiltelefoner og mobilt bredbånd øker med 65 prosent sammenlignet med samme tidsrom i 2014 og utgjør mer enn 45 millioner GB i 1. halvår 2015.

I 1. halvår 2015 har Telenor en andel av den samlede omsetningen på 53,4 prosent. Det er en økning fra 52,5 prosent i samme tidsrom i 2014. TeliaSonera følger deretter med en andel på 19,7 prosent av samlet omsetning.

Telenor har 50,9 prosent av antall mobiltelefoniabonnement per 1. halvår 2015. Det er omtrent det samme som per utgangen av 2014. TeliaSonera har en andel per 1. halvår 2015 på 36,9 prosent etter å ha overtatt kunder i Tele2 og Network Norway i løpet av dette halvåret. Phonero er tredje største tilbyder med 3,3 prosent av antall mobiltelefoniabonnement. Telenor er største aktør på fast bredbånd med en markedsandel på 42,3 prosent av antall abonnement i privatmarkedet. Get er nest størst med 16,9 prosent. Det er fiber som vokser mest innen fast bredbånd, og her er Altibox-partnerne største aktør med 55,8 prosent av antall privatabonnement basert på fiber. Telenor er nest største fiberaktør med 17,3 prosent.

Rapporten «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2015» finner du her.