Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Årsrapporten for 2013
Sist oppdatert

Årsrapporten for 2013

Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2013 til Samferdselsdepartementet. Rapporten oppsummerer hva PT har jobbet med gjennom året.

Post- og teletilsynet (PT) skal legge til rette for et likeverdig tilbud av grunnleggende post og elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser, for folk og næringsliv over hele landet, og med et tilfredsstillende bredbåndstilbud til alle.

2013 i korte trekk

Utviklingen i post- og ekommarkedene i Norge har i 2013 vist en utvikling med sterkt fallende volum i brevmarkedet og sterk vekst i mobil datatrafikk. Trendene har vært tydelige i flere år, men skjøt ytterligere fart i 2013.

Sikkerhet og beredskap i elektroniske kommunikasjonsnett har preget arbeidet i PT mer enn noen gang, og det er en stadig økende interesse for at elektroniske kommunikasjonsnett er forventet å virke under alle forhold. Introduksjon av ordningen «Prioritet i mobilnett», som PT fastsatte krav til i 2013, vil være av stor betydning for styring av trafikken i unntakssituasjoner. Ordningen trer i kraft sommeren 2014.

Resultatet av den store frekvensauksjonen i desember 2013 viste at en ny aktør har planer om utbygging av mobilt bredbånd i Norge. Selskapet Telco Data kjøpte store frekvensressurser, og skal i likhet med Telenor og TeliaSonera (NetCom) ta i bruk frekvensressursene som er ventet å gi bedre bredbåndsdekning via mobilnettene.

Høsten 2013 varslet Regjeringen at Norge ville implementere EUs tredje postdirektiv, som innebærer full liberalisering av postmarkedet. PT har bistått Samferdselsdepartementet med utkast til ny postlov, som er ventet å bli behandlet i Stortinget i 2014.

Sommeren 2013 trådte den reviderte ekomloven i kraft, og PT har derfor i 2013 behandlet saker både etter ny og gammel versjon av regelverket.

I 2013 har PT tatt over en ordning fra det tidligere Kommunal- og regionaldepartementet om tildeling av bredbåndsmidler.