Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) førebur tildeling av frekvensressursar i fleire frekvensband som vanlegvis blir nytta til faste tenester som radiolinjer. Etterspurnaden frå bransjen overstig mengda tilgjengelege ressursar og frekvensane skal difor tildelast ved auksjon.
Nkom-visittkort
Årets Frekvensforum vart gjennomført i Lillesand 20. september. Hovudtema var frekvensar til neste generasjon mobile nettverk (5G), naud- og beredskapskommunikasjon i kommersielle nett og tingas internett (IoT). No er foredraga frå forumet tilgjengelege.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført tilsyn med Broadnet, i kjølvannet av det som i media har vært omtalt som «Nødnettsaken». Hensikten med tilsynet har vært å ettergå om det foreligger brudd på ekomlovens eller sikkerhetslovens bestemmelser. Nkom varsler at det er funnet flere avvik, og at Broadnet vil få pålegg om å rette disse.
Nettverkskabel
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 138,7 mill. kr. til støtteordningen i 2017, og disse pengene gir nå ca. 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) inviterer til Nasjonal sikkerhetsdag tirsdag 10. oktober. Tema spenner fra utkontraktering av IT-tjenester via det norske valget til sikkerhetstilstanden i norske nett.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til presentasjonar og diskusjonar om frekvensar til neste generasjon mobile nettverk (5G), naud- og beredskapskommunikasjon i kommersielle nett og tingas internett (IoT). Meld deg på i dag!
Skalert versjon av Norges Lover
EU-kommisjonen har vedtatt regler for hvordan informasjon skal gis til sluttbrukere ved salg av radioutstyr. Reglene omfatter både begrensninger for hvordan utstyret kan brukes, og informasjon om hvilken godkjenning brukeren trenger for å ta radioutstyr i bruk. Reglene vil gjelde i hele EØS-området fra august 2018.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nkom varsler at Com4, Get, ICE, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett (marked 2). Tilbyderne vil bli pålagt flere plikter, herunder pristak per minutt på 5,4 øre fra 1. mars 2018. Gjeldende pristak er 6,5 øre.