Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Telenor er utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling, og blant annet pålagt å gi andre tilbydere tilgang til sitt fibernett. Etter en bransjedialog i Bredbåndsforum og høring, presiserer nå Nkom kravene og pålegger Telenor å ferdigstille et nytt tilgangsprodukt for andre tilbydere innen 6 måneder.
Kurve
Nkom forbereder auksjon av frekvensressurser som brukes til radiolinje. Auksjonen starter 6. mai 2020, og fristen for å registrere seg var 12. mars. Nkom offentliggjør nå hvem som har registrert seg for å delta.
Nkom-visittkort
Nkom varsler at Telenor fortsatt må la konkurrenter bruke selskapets mobilnett der de ikke selv har dekning, men endrer betingelsene. Den nye reguleringen skal særlig stimulere selskaper som vil investere i egen infrastruktur, og legge til rette for tre uavhengige mobilnett over hele landet.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit utset planlagt fakturering av ei rekke sektoravgifter og gebyr til tidleg på hausten. Dette på grunn av koronakrisa.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet legger frem forslag til auksjonsregler for tildelingen av ledig ressurs i Lokal DAB Region 2 til offentlig høring. Høringsfristen er 8. mai 2020.
WIFI4EU
På grunn av krisesituasjonen i forbindelse med koronaviruset, har EU-kommisjonen bestemt å utsette den siste utlysningen av WiFi4EU-midler. Utlysningen var planlagt gjennomført 17. og 18. mars.
Nkom-bygget 2016
Nkom følger Regjeringens retningslinjer og tiltak for å redusere smittespredning av koronavirus (covid-19). Vi har blant annet innført hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet til dette. Vi har normal drift, våre ansatte er tilgjengelig som vanlig, og sentralbord, vakt og beredskapstelefoner er fullt bemannet.
WIFI4EU
Kommuner får siste sjanse til å søke om støtte til utbygging av gratis offentlige Wifi-soner 17. mars kl. 13.00. Sammenslåtte kommuner må registrere seg på nytt i WiFi4EU.
Nkom-bygget 2016
Bredbåndsutbygging i Norge skal være i tråd med EU-regelverk. Nkom har derfor utarbeidet forslag til nasjonale krav som skal sikre stabile hastigheter for trådløse teknologier i statsstøttede bredbåndsutbyggingsprosjekter.