Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Konkurransetilsynet (KT) har ilagt Telenor et gebyr på 788 mill. kr. for å ha misbrukt sin dominerende stilling i mobilmarkedet. I likhet med KT mener Nkom at det har vært alvorlige konkurranseproblemer, og at avgjørelsen understreker behovet for at dette markedet følges opp både gjennom Nkoms sektorregulering og etter den generelle konkurranseloven.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr på høring. Høringsfristen er 3. august. I denne forskriften er det satt krav om hvordan informasjon om begrensninger i bruk av utstyr skal presenteres på emballasjen og i bruksanvisningen når utstyret gjøres tilgjengelig for salg. Begrensningene kan gjelde i geografiske områder eller bestemte land.
Nettverkskabel
Det er fortsatt stor vekst for fiberbasert bredbånd i de nordiske og baltiske landene, mens antall bredbåndsabonnement i kabel-TV-nett flater ut i de fleste landene. De høyeste bredbåndshastighetene tilbys i fiber- og kabel-TV-nett, og Sverige og Norge har høyest samlet antall bredbåndsabonnement i fiber- og kabel-TV-nett, med henholdsvis 31 og 29 prosent av befolkningen ved utgangen av 2017.
Skalert versjon av Norges Lover
Lov om tillitstjenester ble vedtatt i Stortinget i juni og trådte i kraft 15. juni 2018. Det nye regelverket skal bidra til økt elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, innbyggere og offentlige myndigheter på tvers av landegrensene i EØS. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er tilsynsmyndighet for tillitstjenester.
Ingress Frank Stien
Seksjonssjef Frank Stien i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), er i statsråd utnevnt til nytt medlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget). Utvalget består av fire faste medlemmer og et sekretariat med to ansatte.
Radio
Aftenposten har i en artikkel 12. juni 2018 med tittelen "Norge og NATO «i krig» om det norske DAB-nettet", omtalt hvordan frekvensbruken for de norske DAB-nettene kan være i konflikt med NATOs bruk av frekvenser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) finner grunn til å komme med noen viktige presiseringer til denne saken.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer i dag Nkoms frekvenskompass, et veikart for frekvensbånd til mobilkommunikasjon og 5G. Her omtales blant annet Nkoms planer for tildeling av frekvenser identifisert for tidlig introduksjon av 5G. Nå ønsker vi innspill fra bransjen på planene.
Logo - bygg
I vinter varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Telenor om at selskapet hadde brutt bestemmelsen om winback. Nkom mener den ulovlige praksisen for å vinne tilbake mobilkunder har fortsatt, og pålegger nå endring av praksis og varsler overtredelsesgebyr.
Nkom-visittkort 2
I alle de seks Lofoten-kommunene er det nå etablert egne punkter der mobiltelefonen skal virke nærmest uansett vær og vind. Opprustingen er resultat av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom)s støtteordning «Forsterket elektronisk kommunikasjon», som identifiserer og forsterker særlige viktige kommunikasjonspunkt i Norge. Torsdag markeres ferdigstillingen av det viktige prosjektet, som øker beredskapen i Lofoten betydelig.