Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) anbefaler at eigarar av norske mobilnett og landsdekkande transportnett blir pålagt å ha evne til å drifte netta sine autonomt i Norge. Kravet vil gjelde for situasjonar der det er særlig viktig å sikre nasjonal styringsevne og kommunikasjon.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vedtok 15. mars 2017 å ilegge NextGenTel et overtredelsesgebyr på 100 000 kroner, etter at mange av selskapets telefonikunder i perioden 27. januar til 2. februar 2016, ikke kunne få kontakt med nødnumrene. NextGenTel har påklaget vedtaket til Samferdselsdepartementet.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har motteke ein søknad om nasjonalt spektrumsløyve på 6 dupleks (2 x 25 kHz) kanalar og 4 simpleks 25 kHz kanalar i frekvensområdet 156 MHz til 164 MHz. Frekvensområdet vil ikkje kunne tildelast samanhengande. Konkurrerande søknader må vera mottekne av Nkom innan 10. mai kl. 12.00.
Nkom-visittkort
For første gang setter elektronisk kommunikasjon et eget, tydelig fotavtrykk i Nasjonal transportplan. Mer arbeid med blant annet alternativt kjernenett står på planen, og Nkom er positive både til dette og til at ekom infrastruktur omtales sammen med annen infrastruktur.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til tidligere utlysning av ledige frekvensressurser som vanligvis blir brukt til radiolinjer i frekvensbåndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz. Utlysningen ble kunngjort på Nkoms hjemmeside 14. mars 2017. Nkom vil fortløpende publisere svar på spørsmål vi mottar i forbindelse med utlysningen. Spørsmål og svar vil bli publisert på utlysningens hjemmeside.
Nkom-visittkort
Ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) trådte i kraft 20. mars 2017. Den nye forskriften erstatter «Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet». Beregning av sektoravgift og gebyr for 2017 følger bestemmelsene i den nye forskriften. Sektoravgiften blir beregnet etter ressursbruk for hvert forvaltningsområde, og utgjør til sammen om lag 197 millioner kroner i 2017 (jf. Nkoms tildelingsbrev).
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjør deler av frekvensbåndene 2030-2110 MHz og 2200-2290 MHz tilgjengelig for spektrumstillatelser på delt basis til bruk for trådløse kameraer og videolinker. Videre vil frekvensbåndet 2010-2030 MHz bli administrert av Nkom til bruk for individuelle midlertidige sendertillatelser. Alle interesserte gis herved mulighet til å søke om spektrumstillatelser og individuelle sendertillatelser i båndene.