Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til Nkom Agenda, onsdag 6. juni i Lillesand. Det tilkoblede samfunnet, Samfunn 4.0, vil være tema for årets Nkom Agenda.
Statistikk
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) inviterer til pressekonferanse om den norske marknaden for elektronisk kommunikasjon 2017. Pressekonferansen er på Thon Hotel Opera i Oslo, onsdag 23. mai kl. 10.00.
Nettverkskabel
Europakommisjonen har lansert en portal der kommuner og sammenslutninger av kommuner kan registrere seg for å søke støtte til gratis WiFi-soner i kommunene. I Norge forvaltes ordningen av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og nå er portalen åpen for registrering.
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) har mottatt søknad i konsesjonsområdet som omfatter Masfjorden, Osterøy, Lindås, Modalen, Meland, Austreim, Radøy og Fedje kommune for lokalradiovirksomhet i FM-båndet. Frekvensene i sendernettet i lokalradio-området 12-06.0 er avsatt til konsesjonær som kan påta seg forpliktelser som allmenn-konsesjonær. Konsesjonsområde 12-06.0 står i dag uten et lokalradiotilbud.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fattet 1. juli 2016 vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet. Telenor klagde på vedtaket. Samferdselsdepartementet har nå konkludert i klagesaken og opprettholder i all hovedsak Nkoms reguleringsvedtak.