Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Byggevareforordningen (Construction Products Regulation, CPR) har satt krav til brannklassifisering og merking av kabler som skal installeres i bygg. Nkom har sammen med DSB og DiBK sett på hvordan dette skal ivaretas innenfor nasjonalt regelverk. DiBK vil synliggjøre kravene i Byggeteknisk forskrift (TEK17, planlagt publisering 1.juli). DiBK vil henvise til NEK 400 og NEK 702.
Nkom-visittkort
Antall private abonnement for fast bredbånd er høyere i Norge enn i øvrige nordiske og baltiske land - når vi korrigerer for ulike folketall. Danmark og Sverige følger like etter som nummer to og tre. Også investeringene i Norge er høyere enn i de andre landene.
Nkom-visittkort
Fra midnatt 15. juni kan alle med norsk mobilabonnement bruke mobilen på reise i Europa, med samme betingelser som hjemme. Reglene, som er harmonisert i hele EØS-området, gjelder for både privat- og bedriftsabonnement.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 142 søknader på til sammen 588 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging. Både antall søknader og beløpene det søkes om, er høyere enn i fjor. Årets ramme fra Stortinget er på 138,7 millioner kroner.
Nkom-visittkort
Under Nkom Agenda i Lillesand i dag 7. juni, vart Nkoms årlege risikovurdering av ekomsektoren levert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit meiner at samfunnet må vere meir medviten om korleis den spennande teknologiske utviklinga også påverkar den nasjonale kontrollen med kritisk tenesteproduksjon.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anbefaler at 700 MHz-båndet blir tildelt slik at alle ressursene (2 x 30 MHz) kan brukes i de kommersielle mobilnettene. Nød- og beredskapssektorens behov for mobile bredbåndstjenester bør ivaretas i disse offentlige, kommersielle mobilnettene.
Kurve på glassvegg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige frekvensressurser i frekvensbåndet 1920–1980/2110–2170 MHz (2 GHz-båndet). I denne forbindelse ber Nkom om innspill til løsninger for bedre mobildekning innendørs. Frist for å komme med innspill er fredag 21. juli 2017.
Nkom-visittkort
Telenor må redusere grossistprisene for selskaper som vil leie tilgang til selskapets mobilnett. Dette varsler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i et utkast til vedtak om konkurransevilkår i mobilmarkedet.