Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
I Norge kan man stort sett bruke internett uten begrensninger fra selskapene som selger abonnement. Men informasjonen til brukerne kan fortsatt bli bedre. Dette viser Nkoms årsrapport om nettnøytralitet.
PT_0304
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal de neste årene tildele betydelige frekvensressurser til mobilkommunikasjon og 5G. Dette vil være avgjørende for tidlig innføring av 5G i Norge. Nå ønsker Nkom innspill til sentrale problemstillinger i forbindelse med tildelingen. Høringsfristen er tirsdag 27. august 2019.
Nkom-visittkort
For å videreutvikle det digitaliserte og moderne samfunnet, er tillit til nett og tjenester helt avgjørende. Stadig sikrere systemer, bedre rutiner og mer kompetanse må til for å lykkes. Dette skriver Nkom i sin årlige risikovurdering for bransjen for elektronisk kommunikasjon.
Kurve
Ice, Telia og Telenor har vunnet frekvensressurser i auksjonen av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene. Dette er et viktig skritt på veien mot neste generasjon mobilteknologi (5G) i Norge. Auksjonen Nkom arrangerte ble avsluttet 5. juni 2019.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor fortsatt vil bli pålagt å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett. Reguleringen, som forventes å gjelde fra høsten 2019, legger til rette for å bygge konkurrerende mobilnett og samtidig skape konkurranse på den etablerte infrastrukturen. Nkom foreslår ikke å regulere Telia.
Logo - bygg
I dag 3. juni har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) starta auksjonen kor budgjevarane kan sikre seg viktige 5G-frekvensressursar for dei neste 20 åra.
Nkom-visittkort 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til ledersamling i Lillesand 12. juni. Årets Nkom Agenda ser særlig på mobilmarkedene på vegen mot 5G. Både digitaliseringsminister Nikolai Astrup, president i ESA Bente Angell-Hansen, og toppsjefene i Ice, Telia og Telenor tar ordet.