Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Logo - bygg
Basert på europeisk frekvensharmonisering og innspill til høringen av endringsforslagene, har Nkom har fastsatt endringer i forskriften om radioamatørlisens. Endringene trer i kraft 8. august 2018.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i tidsrommet 25. mars til 14. mai 2018 offentlig høring av forslag til endringer i fribruksforskriften. Nkom har vurdert høringssvarene og har på bakgrunn av disse gjort enkelte justeringer i forhold til det utsendte forslaget.
WIFI4EU
Den første utlysningen av EUs støtteordning for offentlige WiFi-soner åpnet for søknader 15. mai. På grunn av tekniske feil stengte EU-kommisjonen søknadsportalen, og har nå annullert denne første utlysningen. Ny utlysning kommer til høsten.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer og opnar for påmelding til Frekvensforum i Lillesand 19. september. Tema i år blir mellom anna breiband via satellitt, nye teknologiar som kan endre framtidas frekvensbruk, og så må vi snakke meir om 5G.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til auksjonsregler for tildelingen av en rekke frekvensbånd som benyttes til radiolinje for offentlig høring. Frist for høringsinnspill er 31. august 2018.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) årsrapport for nettnøytralitet 2018, konkluderer med at tilstanden for nettnøytralitet i det norske markedet generelt sett er relativt god. Nkom har likevel kritiske kommentarer til et par forhold.