Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte høsten 2016 tilsyn hos Telenor, sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tema var kraft og reservestrøm til selskapets infrastruktur og systemer. Ingen avvik ble avdekket, men Nkom har kommet med flere anbefalinger for ytterligere å styrke beredskapen.
Nkom-visittkort
29. mai varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at Telenor kunne bli pålagt å redusere grossistprisene for selskaper som vil leie tilgang til selskapets mobilnett. Telenor har i etterkant oversendt ytterligere detaljert informasjon som forbedrer marginberegningen.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
I vår ble nettnøytralitet lovfestet i Norge, men dette er bare fortsettelsen på en utvikling som har pågått over flere år. Sikring av nettnøytralitet er viktig for ivaretakelsen av Internett som vår stadig mer dominerende kommunikasjonskanal. Nkom publiserer i dag første utgave av årsrapport for nettnøytralitet i Norge.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har hatt til vurdering Telenors mobilabonnement «Yng» som inkluderer nulltakseringstilbudet «Music Freedom». Nkom publiserer i dag en rapport som vurderer dette tilbudet basert på de felleseuropeiske reglene for nettnøytralitet.
Nkom-visittkort
Byggevareforordningen (Construction Products Regulation, CPR) har satt krav til brannklassifisering og merking av kabler som skal installeres i bygg. Nkom har sammen med DSB og DiBK sett på hvordan dette skal ivaretas innenfor nasjonalt regelverk. DiBK vil synliggjøre kravene i Byggeteknisk forskrift (TEK17, planlagt publisering 1.juli). DiBK vil henvise til NEK 400 og NEK 702.
Nkom-visittkort
Antall private abonnement for fast bredbånd er høyere i Norge enn i øvrige nordiske og baltiske land - når vi korrigerer for ulike folketall. Danmark og Sverige følger like etter som nummer to og tre. Også investeringene i Norge er høyere enn i de andre landene.
Nkom-visittkort
Fra midnatt 15. juni kan alle med norsk mobilabonnement bruke mobilen på reise i Europa, med samme betingelser som hjemme. Reglene, som er harmonisert i hele EØS-området, gjelder for både privat- og bedriftsabonnement.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 142 søknader på til sammen 588 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging. Både antall søknader og beløpene det søkes om, er høyere enn i fjor. Årets ramme fra Stortinget er på 138,7 millioner kroner.