Med hjemmel i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), regulerer Nkom med dette sektoravgifter med virkning fra 1. januar 2021.

Her er utfaktureringsplaner og beløp for 2021