Auksjonsstart er planlagt til første uken i juni.

Endelige auksjonsregler for tildelingen er foreløpig ikke fastsatt, men Nkom velger å gå ut med foreløpig tidsplan allerede nå, for at aktørene skal kunne gjøre nødvendige forberedelser.

Tidsplan:

  • Uke 14: Nkom publiserer endelige auksjonsregler
  • Uke 19: Frist for registrering for deltakere i auksjonen
  • Uke 21: Obligatoriske testauksjoner
  • Uke 23: Auksjonsstart

Nkom gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i tidsplanen.

De overordnede rammene for tildelingen ble fastsatt 3. desember 2018, og de detaljerte reglene for gjennomføringen av selve auksjonen var på høring frem til 13. februar 2019.

Mer informasjon om auksjonen er tilgjengelig på Nkoms hjemmesider.