Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Kalender Frekvensforum 2017
Sist oppdatert

Frekvensforum 2017

-
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Innan 2020 vil dei første 5G-netta sjå dagens lys og fleire titals milliardar einingar vil vere kopla til Internett. Ericsson, Telenor og Norsk Romsenter kjem til Frekvensforum for å diskutere om behovet er størst for meir frekvensressursar til 5G, eller om ressursane best kan nyttast til eksisterande tenester som til dømes satellitt og radioline.

Frekvensforum får høyre frå Telia og Nordic Semiconductor om korleis utstyrsleverandørane og mobilnetteigarane arbeider med framtidas mobilnett og tingas internett, og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap vil drøfte om det er mogleg å dekke behova for mobilt breiband for naud- og beredskapsaktørane i kommersielle nett. I tillegg vil Nkom  mellom anna orientere om tildelinga av frekvensressursar i 700 MHz-bandet.

Faglig forum varer frå kl. 10:00 til 15:45. Sosialt samvær etter det faglige programmet er over.

Frekvensforum vert arrangert i Nkoms lokal i Lillesand.

NORWRC vert gjennomført dagen etter Frekvensforum. Påmelding til NORWRC skjer gjennom same lenke som for Frekvensforum.

Meld deg på Frekvensforum 2017

Sjå program her

Overnatting: 
Nkom har held av rom på Lillesand Hotel Norge til deltakarane på Frekvensforum. For å få rabatt på 20% av ordinær pris må deltakarane sjølv bestille rom direkte hos Hotel Norge, anten på telefon 37 27 01 44 eller epost lillesand@hotelnorge.no. Reservasjonskode: Nkom.  


Kontaktperson i Nkom:
 
fagsjef Espen Slette, esl@nkom.no, tlf. 480 74 518
førstekonsulent Cathrine Solheim, cso@nkom.no, tlf. 911 30 247 (arrangementskoordinator) 

- Legg til i kalender