Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av en enkel DAB-radio.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sendte forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr på høring 30. juni. Høringsfristen var 1. oktober. I etterkant av høringen har det blitt presisert fra Europakommisjonen at krav i enkelte kommisjonsbeslutninger som er gitt under R&TTE-direktivet (1999/5/EC), videreføres i det nye radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU). Nkom sender derfor forskriften på ny høring. Høringsfristen er 8. januar 2016.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til ny forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon, ny forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon, ny forskrift om krav til elektrisk sikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett og endringer i autorisasjonsforskriften på høring. Høringsfristen er 4. februar.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet sender auksjonsreglene for auksjonen av Lokalradioblokka på offentlig høring. Fristen for innspill er 23. november 2015.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr på høring. Høringsfristen er 1. oktober. De foreslåtte endringene følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/53/EU, Radioutstyrsdirektivet. Den nye forskriften vil erstatte forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr som er gjeldende regulering på området.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endring av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 31. juli. De foreslåtte endringene i forskriften følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/93/EU, som er tiende endring av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.
Kurve på glassvegg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender auksjonsreglene for auksjonen av 2 x 15 MHz i 1800 MHz-båndet på offentlig høring. Fristen for innspill er 1. juni 2015.
Nettverkskabel
Nkom har utarbeidet prinsipper og metode for bruk av marginskvistest i marked 5. Dette vil være et verktøy for å følge opp Telenors plikt til å tilby tilgang til fiberbasert Bredbåndsaksess på ikke-diskriminerende vilkår.