Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynet (PT) sender forslag til endring av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 5. november. De foreslåtte endringene i forskriften følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2012/32/EU, som er 8. endring av direktiv 96/98/EF, Skipsutstyrsdirektivet.
PT_Lillesand10
Post- og teletilsynet sender reglementet for auksjonen av den digitale dividenden (800 MHz-båndet) samt 900- og 1800 MHz-båndene på høring. I tillegg vil PT høre markedet om utkast til frekvenstillatelser. Fristen for innspill er 30. september 2013.
Titte på mobil
Post- og teletilsynet foreslår prioritet i mobilnettene for utvalgte brukere. Ordningen PT foreslår er en bryteprioritet, der forhåndsdefinerte brukere får forrang i nettet når det er så stor trafikk at det er fare for opphopning. Ordningen er utformet med tanke på tilgjengelighet for viktige brukere i en unntakssituasjon.