Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
PT_0021
PT har publisert høringsdokument om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore. Bakgrunnen for høringen er at PT i den senere tiden har registrert en økt interesse for og etterspørsel etter fleksible spektrumstillatelser med geografisk virkeområde offshore.
PT_0056
Gjeldende strategi for frekvensforvaltning ble fastsatt 18. desember 2008 og gjelder for årene 2009-2011. PT vil benytte tiden frem til årsskiftet på å utarbeide frekvensstrategi for årene 2012-2014.
PT_0026
Marknaden for bruk av frekvensar til elektronisk utstyr er i rask utvikling nasjonalt og internasjonalt. Dette gjer det naudsynt med gjentatte endringar og justeringar av regelverket knytta til generelle løyve. Årsaka til høyringa er forslag om å erstatte forskrift 2. juni 2009 nr 580 om generelle tillatelser til bruk av frekvensar (fribruksforskrifta), med ei ny forskrift.