Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Skalert versjon av Norges Lover
Post- og teletilsynet» (PT) sender forslag til endring av forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr på høring. Høringsfristen er 1. desember. De foreslåtte endringene fremmes på bakgrunn av Kommisjonsbeslutning 2013/638/EU som gjelder krav til maritimt radioutstyr som skal anvendes på «ikke-SOLAS-skip» (skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974 med endringer (SOLAS)), og som skal brukes i det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS).