Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endring av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 31. juli. De foreslåtte endringene i forskriften følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/93/EU, som er tiende endring av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.
Skalert versjon av Norges Lover
Forskriftsforslaget fremmes på bakgrunn av Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU fastsatt 30. oktober 2013 som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr for niende gang. Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU er per dags dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forskriften med endringer sendes på høring med forventning om at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen før rettsvirkningene av direktivet trer i kraft 4. desember 2014.
Skalert versjon av Norges Lover
Markedet for bruk av radiofrekvenser til elektronisk utstyr er i rask utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør det nødvendig med hyppige endringer og justeringer av regelverket knyttet til generelle frekvenstillatelser. Post- og teletilsynet har på denne bakgrunn publisert forslag til forskrift om endring av gjeldende fribruksforskrift. Høringsfristen er 7. april 2014.
Bildet av lovbøker.
Post- og teletilsynet (PT) legger frem forslag om forskrift om endringer i forskrift 5. november 2009 nr. 1340 om radioamatørlisens (radioamatørforskriften). Endringene er i hovedsak basert på allokeringer som er vedtatt under den store radiokonferansen WRC-12, og skal ikke medføre større administrative eller økonomiske konsekvenser for brukerne.