Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender på høring forslag til endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Høringsfristen er 01.01.2020. I forskriften er det satt krav til at smarttelefoner skal ha funksjonalitet som minst støtter tilgang til posisjonering gjennom Galileo-systemet, og at disse dataene er tilgjengelige for overføring i forbindelse med nødkommunikasjon.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til auksjonsregler for tildelingen av en rekke frekvensbånd som benyttes til radiolinje for offentlig høring. Frist for høringsinnspill er 31. august 2018.
Kurve på glassvegg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige frekvensressurser i frekvensbåndet 1920–1980/2110–2170 MHz (2 GHz-båndet). I denne forbindelse ber Nkom om innspill til løsninger for bedre mobildekning innendørs. Frist for å komme med innspill er fredag 21. juli 2017.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til ny forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 1. august. Utkast til ny forskrift følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/90/EU, og oppheving av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) å utarbeide en veileder for spesifisering av faktura. Oppdraget har bakgrunn i et behov for å balansere sluttbrukeres rett til spesifisert faktura etter ekomforskriften § 1-9 opp mot tilbyderes taushetsplikt etter ekomloven § 2-9.
Bilde av en enkel DAB-radio.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sendte forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr på høring 30. juni. Høringsfristen var 1. oktober. I etterkant av høringen har det blitt presisert fra Europakommisjonen at krav i enkelte kommisjonsbeslutninger som er gitt under R&TTE-direktivet (1999/5/EC), videreføres i det nye radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU). Nkom sender derfor forskriften på ny høring. Høringsfristen er 8. januar 2016.