Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Post- og teletilsynet (PT) sender forslag til forskrift om datalagring på høyring. Forskrifta gjeld plikta til å lagre bestemte data og korleis desse skal tilretteleggast om nokon skal ha dei utlevert. Forskrifta er del av den samla reguleringa som skal vere på plass før reglane som implementerer datalagringsdirektivet byrjar å gjelde.
Nettsurfing med iPad, Npt.no
Post- og teletilsynet (PT) foreslår ytterligere endringer i gjeldende fribruksforskrift før den nye forskriften blir fastsatt i sin helhet. Endringene som foreslås, gjelder frekvenser til ultrabredbånds nivåmålingsradar, frekvenser til mobilradioutstyr og avsetting av nye frekvenser til måleravlesing og trådløse mikrofoner.
PT_0021
PT har publisert høringsdokument om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore. Bakgrunnen for høringen er at PT i den senere tiden har registrert en økt interesse for og etterspørsel etter fleksible spektrumstillatelser med geografisk virkeområde offshore.
PT_0056
Gjeldende strategi for frekvensforvaltning ble fastsatt 18. desember 2008 og gjelder for årene 2009-2011. PT vil benytte tiden frem til årsskiftet på å utarbeide frekvensstrategi for årene 2012-2014.
PT_0026
Marknaden for bruk av frekvensar til elektronisk utstyr er i rask utvikling nasjonalt og internasjonalt. Dette gjer det naudsynt med gjentatte endringar og justeringar av regelverket knytta til generelle løyve. Årsaka til høyringa er forslag om å erstatte forskrift 2. juni 2009 nr 580 om generelle tillatelser til bruk av frekvensar (fribruksforskrifta), med ei ny forskrift.