Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nkom varsler at Com4, Get, ICE, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett (marked 2). Tilbyderne vil bli pålagt flere plikter, herunder pristak per minutt på 5,4 øre fra 1. mars 2018. Gjeldende pristak er 6,5 øre.
Kurve på glassvegg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige frekvensressurser i frekvensbåndet 1920–1980/2110–2170 MHz (2 GHz-båndet). I denne forbindelse ber Nkom om innspill til løsninger for bedre mobildekning innendørs. Frist for å komme med innspill er fredag 21. juli 2017.
Nkom-bygget 2016
På oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har Nexia Management Consulting AS (Nexia) og Menon Economics (Menon) foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av bruken av 700 MHz-båndet. Analysen er et viktig bidrag i Nkoms arbeid med tildelingen av frekvensbåndet. Analysen legges frem til offentlig høring, og fristen for innspill er 19. april 2017.
Nkom-visittkort 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer operatører i det norske markedet, som ønsker å levere post til lukkete postkasseanlegg, om å gi innspill til forslag til en ordning som skal gjelde fra 2017. Nkom varsler samtidig vedtak om en finansieringsordning for systemet. Fristen for innspill er 21. desember 2016.
Nkom-bygget 2016
Det er en betydelig utvikling innen kommunikasjonstjenester, med nye aktører og større grad av konvergens mellom fast- og mobilnett. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurderer ulike tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer for forvaltningen av nummerressurser. Nkom inviterte i september i fjor interesserte aktører til å komme med innspill angående mulige tiltak for å sikre tilstrekkelige nummerressurser i fremtiden.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til auksjonsregler for 26 GHz-auksjonen for offentlig høring. Fristen for innspill er 9. september 2016.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til ny forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 1. august. Utkast til ny forskrift følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/90/EU, og oppheving av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) å utarbeide en veileder for spesifisering av faktura. Oppdraget har bakgrunn i et behov for å balansere sluttbrukeres rett til spesifisert faktura etter ekomforskriften § 1-9 opp mot tilbyderes taushetsplikt etter ekomloven § 2-9.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endring av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 31. mars. De foreslåtte endringene i forskriften følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2015/559/EU, som er ellevte endring av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.