Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til auksjonsregler for 900 MHz-auksjonen for offentlig høring. Fristen for innspill er 26. februar 2016.
Bildet av Tryvannstårnet.
Post- og teletilsynet (PT) inviterer aktører i ekommarkedet til å komme med innspill til tildelingsmetoder for frekvensbåndene 57-64 GHz, 64-66 GHz, 71-76/81-86 GHz og 92-95 GHz. Høringsfristen er 31. oktober 2014.
Nettadresse
PT har i dag publisert forslag til ny strategi for frekvensforvalting som skal gjelde for perioden 2015–2016. Frekvensstrategien byggjer på PTs overordna strategi, og mellom anna nasjonale breibandsmål og mest mogleg samfunnsnytte skal vere førande for frekvensforvaltinga. Høyringsfristen er 12. oktober.
Kurve
Frekvensene som skal tildeles i auksjonen er de tre blokkene som ikke ble tildelt i fjorårets auksjon. Post- og teletilsynet (PT) hører nå bransjen om rammene for tildelingen. Høringsfristen er fredag 2. mai 2014.
Skalert versjon av Norges Lover
Markedet for bruk av radiofrekvenser til elektronisk utstyr er i rask utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør det nødvendig med hyppige endringer og justeringer av regelverket knyttet til generelle frekvenstillatelser. Post- og teletilsynet har på denne bakgrunn publisert forslag til forskrift om endring av gjeldende fribruksforskrift. Høringsfristen er 7. april 2014.
PT_Lillesand10
Post- og teletilsynet sender reglementet for auksjonen av den digitale dividenden (800 MHz-båndet) samt 900- og 1800 MHz-båndene på høring. I tillegg vil PT høre markedet om utkast til frekvenstillatelser. Fristen for innspill er 30. september 2013.
Bilde av en gutt på en strand.
PT har samlet ekombransjens syn på de tiltakene som ble lagt frem etter uværet Dagmar. Høringen er del av arbeidet som har pågått kontinuerlig siden uværet feide over Vestlandet i romjulen 2011. Flere av de foreslåtte tiltakene er allerede påbegynt.
Iphone i hånden.
PT legger med dette frem et høringsdokument med forslag og spørsmålsstillinger knyttet til frekvensblokk koordinert for DVB-T i bånd 174-230 MHz. I Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet pkt. 6.4.7 er det angitt at PT skal kartlegge interessen for ressursen før det tas stilling til hvordan den skal utnyttes.