Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Samfunnsøkonomisk analyse av 700 MHz-båndet
Sist oppdatert

Samfunnsøkonomisk analyse av 700 MHz-båndet

På oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har Nexia Management Consulting AS (Nexia) og Menon Economics (Menon) foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av bruken av 700 MHz-båndet. Analysen er et viktig bidrag i Nkoms arbeid med tildelingen av frekvensbåndet. Analysen legges frem til offentlig høring, og fristen for innspill er 19. april 2017.

Regjeringen besluttet i november 2015 at frekvensressurser i 700 MHz-båndet (694-790 MHz) skal tas i bruk til mobile tjenester når de blir tilgjengelige. Samferdselsdepartementet (SD) har gitt Nkom i oppdrag å utrede den nærmere anvendelsen av ressursene og forberede tildelingen. Målsetningen er at frekvensressursene skal tildeles innen utgangen av 2018. Frekvensbåndet disponeres i dag av Norges televisjon (NTV) til distribusjon av TV-signaler i det digitale bakkenettet.

Som en del av utredningsoppdraget har Nkom innhentet en samfunnsøkonomisk analyse fra Nexia og Menon i fellesskap. Analysen vurderer alternative anvendelsesmåter av 2 x 30 MHz av båndet. En sentral del av Nkoms vurderinger vil omhandle nød- og beredskapssektorens og Forsvarets behov for mobile bredbåndtjenester. Den samfunnsøkonomiske analysen anbefaler å legge til rette for en løsning der disse behovene ivaretas i de offentlige mobilnettene.

Fristen for innspill til den samfunnsøkonomiske analysen er 19. april 2017. Innspill sendes til firmapost@nkom.no og merkes "700 MHz-båndet".

Nkom skal legge frem en anbefaling om anvendelsen av 700 MHz-båndet sammen med forslag til blant annet tildelingsformat, eventuelle dekningsforpliktelser osv. Anbefalingene skal etter planen presenteres for SD før sommeren 2017. Det vil bli separate offentlige høringer av overordnede betingelser og detaljerte regler for tildelingen senere i prosessen.

Nexia og Menon: Anvendelse av 700 MHz-båndet samfunnsøkonomisk analyse, februar 2017. (PDF, 1 MB)

Høringsinnspill:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Telenor Norge AS
Forsvarsdepartementet
Helsedirektoratet
Forsvarsmateriell
Direktoratet for e-helse
Justis- og beredskapsdepartementet
Telia Norge AS
Politidirektoratet
Helsetjenestens driftsorganisasjon nødnett HF