Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer PT foreslår endringer i radioamatørforskriften - avsluttet
Sist oppdatert

PT foreslår endringer i radioamatørforskriften - avsluttet

Post- og teletilsynet (PT) legger frem forslag om forskrift om endringer i forskrift 5. november 2009 nr. 1340 om radioamatørlisens (radioamatørforskriften). Endringene er i hovedsak basert på allokeringer som er vedtatt under den store radiokonferansen WRC-12, og skal ikke medføre større administrative eller økonomiske konsekvenser for brukerne.

Forskriften gir tillatelse til bruk av frekvenser, inkludert utstyr for radioamatørvirksomhet. De største endringene som foreslås, har bakgrunn i allokeringer vedtatt av World Radiocommunication Conference (WRC-12). Disse er Norge forpliktet til å følge.

WRC-12 allokerte frekvensbåndet 472-479 kHz på sekundær basis til radioamatørtjenesten, og båndet foreslås derfor lagt til i frekvenstabellen.

Frekvensbåndet 493-510 kHz foreslås tatt ut av de tillatte frekvensbåndene, fordi dette ble allokert til maritime mobile radiotjenester.

I alle andre fylker enn Hordaland, Rogaland og Vest-Agder foreslår PT at frekvensbåndet 70,1875-70,2625 MHz tillates brukt på sekundær basis. Bakgrunnen for at PT foreslår at disse tre fylkene unntas, er at PT må sørge for beskyttelse av allerede tildelt frekvensbruk til PMR-samband i det samme frekvensbåndet.

Det er i tillegg behov for noen mindre justeringer av den gjeldende forskriften. Blant annet foreslår PT at § 1 saklig virkeområde tas ut av forskriften og erstattes med en formålsbestemmelse. Bakgrunnen for å ta inn en formålsbestemmelse er blant annet å understreke at all bruk av radiofrekvenser og radioutstyr til radioamatørvirksomhet skal skje på ikke-kommersiell basis. Det er også behov for å tydeliggjøre at radioamatørsendingene bør være i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer utarbeidet av radioamatørenes interesseorganisasjon.

Forslaget til endringer innebærer ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Høringen er åpen, slik at alle kan sende kommentarer til PT. PT ber om merknader innen 21. mai 2012. Alle svar skal være skriftlige og sendes per e-post til firmapost@npt.no eller per post til Post- og teletilsynet, Postboks 93, 4791 Lillesand. PT vil publisere alle høringssvarene etter høringsfristen.

Dokumenter:

Mottatte høringssvar: