Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer PT foreslår bryteprioritet i mobilnettene
Sist oppdatert

PT foreslår bryteprioritet i mobilnettene

Post- og teletilsynet foreslår prioritet i mobilnettene for utvalgte brukere. Ordningen PT foreslår er en bryteprioritet, der forhåndsdefinerte brukere får forrang i nettet når det er så stor trafikk at det er fare for opphopning. Ordningen er utformet med tanke på tilgjengelighet for viktige brukere i en unntakssituasjon.

Se relatert dokument i høyre kolonne.

Høringssvar uten merknader

 • KS - Kommunesektorens organisasjon
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Norges Bank
 • Finanstilsynet
 • Forsvaret
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Arbeidsdepartementet
 • Spekter
 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
 • Barne-, likestillings, og inkluderingsdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Utenriksdepartementet

Høringssvar med merknader