Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Ny høring av forskrift om EØS-krav til radioutstyr
Sist oppdatert

Ny høring av forskrift om EØS-krav til radioutstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sendte forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr på høring 30. juni. Høringsfristen var 1. oktober. I etterkant av høringen har det blitt presisert fra Europakommisjonen at krav i enkelte kommisjonsbeslutninger som er gitt under R&TTE-direktivet (1999/5/EC), videreføres i det nye radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU). Nkom sender derfor forskriften på ny høring. Høringsfristen er 8. januar 2016.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr på ny høring. Europakommisjonen har i etterkant av den første høringen presisert at krav i kommisjonsbeslutninger 2000/637/EC, 2001/148/EC, 2005/53/EC, 2005/631/EC og 2013/638/EU som er gitt under direktiv 1999/5/EC (R&TTE-direktivet) videreføres i det nye radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU). Det vises i den forbindelse til artikkel 50 i direktivet hvor det fremgår at henvisninger til R&TTE-direktivet skal forstås som henvisninger til det nye direktivet og leses som angitt i sammenlikningstabellene i vedlegg VIII i direktivet. De nevnte kommisjonsbeslutningene er inntatt i gjeldende regulering, forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr §§ 5a til 5e. Kommisjonsbeslutningene foreslås videreført i forslaget til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Inntatt i det nye forslaget er også deler av bestemmelser som beklageligvis ikke kom med i den opprinnelige høringen. Dette gjelder § 2 annet ledd som er videreføring av gjeldende rett, og § 25 første ledd bokstav a til f som klart følger av krav til teknisk kontrollorgan i det nye radioutstyrsdirektivet.

Teksten i forskriftsutkastet vil komme i tillegg til utkastet til forskrift som ble sendt på høring 30. juni.

Spørsmål om høringen kan rettes til seksjonssjef Tor Bringsverd på e-post tor@nkom.no, telefon 22 82 48 50 eller seniorrådgiver Janne Steen Haugen på e-post jsa@nkom.no, telefon 22 82 47 29.

Dokumenter

Høringssvar