Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Nkom varsler vedtak om finansiering av sonenøkkelordning i postmarkedet
Sist oppdatert

Nkom varsler vedtak om finansiering av sonenøkkelordning i postmarkedet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer operatører i det norske markedet, som ønsker å levere post til lukkete postkasseanlegg, om å gi innspill til forslag til en ordning som skal gjelde fra 2017. Nkom varsler samtidig vedtak om en finansieringsordning for systemet. Fristen for innspill er 21. desember 2016.

Den nye postloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, innebærer full liberalisering av det norske postmarkedet. Markedet består i dag av flere aktører med ulike forretningsmodeller, som leverer både adresserte og uadresserte sendinger.

For å få tilgang til sonenøkler i den planlagte ordningen, for slik å kunne levere post til lukkete postkasseanlegg på en mer effektiv måte, må aktøren være «tilbyder av posttjenester» etter postlovens definisjon. Deltakelse i et slikt sonenøkkelsystem innebærer tilgang til låste postkasseanlegg i en rekke bygårder, blokker og sameier, oftest plassert i oppganger. Gitt den lange historien med postmonopol og plikt til å levere posttjenester, er det bare Posten som hittil har disponert nøkler til anleggene. En ordning der flere leverandører skal ha denne tilgangen, må derfor ta opp i seg et felles sett regler for sikkerhet, som for eksempel sikrer at låser byttes når det er nødvendig. I tillegg må det opprettes administrasjonsordninger som gir oversikt over nøklene, hvem som disponerer dem og hvilke soner de hører til. En slik ordning skal i sin helhet finansieres av tilbyderne i fellesskap.

I en ny konkurransesituasjon er tilliten i forretningsforholdet mellom partene like viktig som før. Altså at den som sender og den som mottar postsendinger skal være sikret at det er konfidensielt hva som sendes og mottas, og at det er gode sikkerhetsrutiner når flere aktører får tilgang til postkasseanleggene.

Nkom anser det ikke som sannsynlig at leverandørene i postmarkedet vil være klare med en fullstendig ordning for et sonenøkkelsystem før året er omme. Nkom vil derfor bistå i en midlertidig ordning, slik at operatører som vil delta i ordningen med de definerte pliktene og rettighetene det innebærer, ikke skal oppleve ytterligere forsinkelse. Nkom ønsker også tilbakemelding på forslaget til midlertidig ordning, med samme frist: 21. desember 2016.

Dokumenter