Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Tiltak for å unngå nummermangel
Sist oppdatert

Tiltak for å unngå nummermangel

Det er en betydelig utvikling innen kommunikasjonstjenester, med nye aktører og større grad av konvergens mellom fast- og mobilnett. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurderer ulike tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer for forvaltningen av nummerressurser. Nkom inviterte i september i fjor interesserte aktører til å komme med innspill angående mulige tiltak for å sikre tilstrekkelige nummerressurser i fremtiden.

Nkom skal fremme konkurranse og innovasjon, men samtidig sikre like vilkår for sammenlignbare aktører. Nkom skal også sikre en effektiv forvaltning som gir tilbydere likeverdig og nødvendig tilgang til aktuelle nummerressurser. Nkoms praksis skal ikke være til hinder for utvikling av tjenester, men skal også sikre at en rekke ulike hensyn blir ivaretatt.

Nkom henvendte seg derfor til aktuelle interessenter, og skisserte enkelte potensielle løsninger for å unngå fremtidig mangel på nummer i det norske markedet. Nummerforvaltning er en kontinuerlig prosess, og det er viktig at tiltak planlegges tidlig, både når det gjelder hvilke tiltak som bør/kan iverksettes og når disse eventuelt skal gjennomføres. Dette er bakgrunnen for spørsmålene Nkom sendte ut til tilbyderne. Innspillene er publisert nederst på denne siden.

Noen av tiltakene har Nkom begynt å se på eller fortsatt å følge opp. Noen av forslagene er relativt enkle å gjennomføre, f.eks.:

  • Bruk av M2M-nummerseriene i større grad, for eksempel til multi-SIM-tjenester (tvilling-/trilling-abonnement).
  • Økt krav til effektiv forvaltning av tildelte nummerressurser, for eksempel skjerpende anvendelseskrav ved søknad.
  • Forbedre prosessen for resirkulering av nummer.
  • Sikre opprydning og frigjøring av ressurser etter konkurser og overdragelser.

Noen av forslagene til tiltak er derimot omfattende og kostbare å gjennomføre, som for eksempel overgang til 9-sifret nummerplan. Ved å sørge for en god nasjonal ressursforvaltning arbeider Nkom for at en slik overgang ikke skal være nødvendig, heller ikke på lang sikt. Nkom vil følge med på utviklingen i markedet og vurdere eventuelle tiltak for å legge til rette for tjenester og samtidig ivareta relevante hensyn i regelverket.

Relaterte dokumenter

Innspill