Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring – veileder om spesifisert faktura
Sist oppdatert

Høring – veileder om spesifisert faktura

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) å utarbeide en veileder for spesifisering av faktura. Oppdraget har bakgrunn i et behov for å balansere sluttbrukeres rett til spesifisert faktura etter ekomforskriften § 1-9 opp mot tilbyderes taushetsplikt etter ekomloven § 2-9.

Nkoms forslag til veileder er det foreløpige resultatet av en prosess som tok til i 2010, hvor forholdet mellom ekomforskriften § 1-9 og ekomloven § 2-9 har blitt nærmere utredet. Ekomforskriften § 1-9 gir «abonnent» rett på spesifisert faktura, mens ekomloven § 2-9 forplikter tilbydere til taushet om «andres bruk av elektronisk kommunikasjon». Spørsmålet som har oppstått er hvordan taushetsplikten spiller inn i de tilfeller abonnent og bruker av et abonnement ikke er den samme personen, f.eks. i arbeidsforhold hvor arbeidsgiver er abonnent og arbeidstaker er bruker.

En spesifisert faktura er noe annet enn den ordinære (uspesifiserte) fakturaen som sendes abonnent på jevnlig basis. En spesifisert faktura gir mer detaljert informasjon om bruken av det aktuelle abonnementet, bl.a. hvilke nummer som er ringt og til hvilken tid samtalene fant sted.

Nkom har som formål med arbeidet med en veileder om spesifisering av faktura å utarbeide noen grunnprinsipper for utlevering av spesifisert faktura i de tilfeller abonnent og bruker ikke er samme person. I hovedsak innebærer dette å avklare i hvilke tilfeller tilbyder må forsikre seg om at abonnent har hentet inn samtykke fra brukeren til utlevering av spesifisert faktura.

Nkom sendte utkastet til veileder på høring den 9. desember 2015, med svarfrist i midten av januar 2016. Fra tilbydere ble det også bedt om eksempler på hvordan selskapene utformer sine fakturaer (både uspesifiserte og spesifiserte) per i dag. Nkom mottok syv responser. To tilbydere hadde ikke innspill til selve høringen, og oversendte kun fakturaeksempler.

Under er høringsdokumentene, samt høringssvarene publisert. Nkom arbeider nå med å inkorporere høringsinnspillene i en endelig veileder.

Dokumenter

Høringssvar