Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring om tildeling og bruk av mobilnummer
Sist oppdatert

Høring om tildeling og bruk av mobilnummer

Post- og teletilsynet (PT) har registrert at noen aktører ønsker å bruke nummer for landmobile tjenester (mobilnummer) til tjenester som tidligere ikke har fått tildelt slike nummer. Henvendelsene gjelder IP- baserte taletjenester for mobiltelefon og rene SMS-tjenester, og PT inviterte til høring om saken.

Høringssvarene er publisert nederst på denne siden.

PT har til nå vært tilbakeholdne med å tildele mobilnummer til slike tjenester, i hovedsak fordi flere regulatoriske spørsmål rundt bruken ikke er avklart. Spørsmålet om hvorvidt nye typer mobilrelaterte tjenester skal få bruke ordinære mobilnummer, reiser problemstillinger knyttet til bl.a. graden av likhet med ordinær mobiltelefoni, likebehandling mellom aktører og nummerplanlegging.

PT har gjort noen vurderinger knyttet til tildeling og bruk av mobilnummer for nye tjenester. PT ønsket å motta synspunkter og innspill fra berørte aktører om de vurderinger som er gjort, og eventuelt andre relaterte problemstillinger som burde vurderes. Høringsfristen var mandag 20. oktober 2014.

PT har kommet frem til noen prinsipper som skal gjelde for tildeling og bruk av mobilnummer for mVoIP og andre nye tjenester. Vurderingene er gjort på bakgrunn av henvendelser om tildeling/ bruk av mobilnummer, høringsbrev og mottatte høringssvar.

Dokumenter

Høringssvar