Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring om auksjon i 1800 MHz-båndet
Sist oppdatert

Høring om auksjon i 1800 MHz-båndet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender auksjonsreglene for auksjonen av 2 x 15 MHz i 1800 MHz-båndet på offentlig høring. Fristen for innspill er 1. juni 2015.

Til sammen 2 x 15 MHz innenfor 1800 MHz-båndet (1710-1725 MHz / 1805-1820 MHz) vil bli tildelt gjennom en åpen flerrundeauksjon. Startdatoen for auksjonen er planlagt til mandag 9. november 2015.

Nkom har laget utkast til regler om gjennomføringen av auksjonen, herunder regler for deltakelse og budgivning. Innspill kan sendes på e-post på norsk eller engelsk til 1800mhz-auksjon@nkom.no med kopi til rwh@nkom.no innen 1. juni 2015. Endelige auksjonsregler vil bli fastsatt etter høringen og forventes offentliggjort 29. juni 2015. En veiledende tidsplan for øvrige viktige frister frem mot auksjonsdagen er nå tilgjengelig på auksjonens nettsider.

Om plassering i frekvensbåndet

Nkom vurderer det slik at det ikke er grunnlag for å pålegge eksisterende tillatelsesinnehavere i 1800 MHz-båndet spektral flytting i forbindelse med auksjonen. Nkom mener imidlertid at den mest effektive utnyttelsen av frekvensene oppnås dersom alle tillatelsesinnehavere har sammenhengende spektrum. Dersom auksjonens resultat blir at enkelte tillatelsesinnehavere vil få fragmentert spektrum i 1800 MHz-båndet vil Nkom legge opp til en to ukers "forhandlingsperiode". I denne perioden kan eksisterende innehavere i båndet og vinnere i auksjonen forhandle om flytting seg i mellom. Slike forhandlinger vil skje på frivillig basis, men Nkom oppfordrer vinnere i auksjonen og eksisterende innehavere til å samarbeide. Dersom Nkom ikke mottar skriftlige avtaler om flytting innenfor fristen på to uker vil plasseringen av vinnere i auksjonen bli gjort administrativt i henhold til auksjonsreglene.

Om registreringsbud

Nkom gjør oppmerksom på at det må inngis et bindende bud ved registrering til auksjonen som beskrevet i auksjonsreglene. Det kan inngis bud på én, to eller tre blokker á 2 x 5 MHz til minsteprisen på NOK 5 millioner per blokk. Det skal også inngis en bankgaranti som tilsvarer registreringsbudet.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter auksjonen. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar inneholder opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber Nkom om at dette fremgår tydelig.

Om høring av overordnede rammer

Nkom gjennomførte våren 2014 en høring av rammene for tildeling av de ledige frekvensene i 1800 MHz-båndet. Etter en samlet vurdering av høringsinnspillene, besluttet Nkom at de tre ledige blokkene skulle tildeles i en åpen flerrundeauksjon uten frekvenstak. Samtidig ble det besluttet at minsteprisen for en frekvensblokk fastsettes til NOK 5 millioner. I høringen ble det også vurdert regler for plassering i båndet, behovet for ekstern revisjon av auksjonsresultatet, samt muligheten for å allokere ressurser til fribruk. Oppsummering av høringsinnspillene og Nkoms konklusjoner er nå tilgjengelig på auksjonens nettsider.

Utkast til dokumenter

Auksjonsregler

Annex 1 – Registreringsskjema

Annex 2 – Skjema for registreringsbud

Annex 3 – Bankgaranti

Annex 4 - Tillatelser