Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av retningslinjer for koordinering av satellittnettverk
Sist oppdatert

Høring av retningslinjer for koordinering av satellittnettverk

Post- og teletilsynet legger til rette for nasjonal koordinering av satellittnettverk. PT har utarbeidet forslag til retningslinjer i denne saksgangen, og nå sendes forslaget på høring. Høringsfristen er 30. mai 2014.

På vegne av medlemslandene samordner International Telecommunication Union (ITU) koordinering av satellittnettverk. ITU Radioreglement (RR) gir detaljerte regler om blant annet prosessen med innmelding av satellittnettverk, men koordinering mellom operatører innenfor samme nasjon faller utenfor ITUs ansvarsområde, og er ikke spesifisert i RR. I Norge er det Post- og teletilsynet (PT) som legger til rette for nasjonal koordinering av satellittnettverk.


Alle som ønsker det, kan sende kommentarer til forslaget innen høringsfristen 30. mai 2014 til:

Post- og teletilsynet
Postboks 93
4791 Lillesand

eller på e-post til firmapost@npt.no

Høringssvarene vil bli publisert etter utløpet av fristen.

Høringssvar