Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av fribruksforskriften
Sist oppdatert

Høring av fribruksforskriften

Markedet for bruk av radiofrekvenser til elektronisk utstyr er i rask utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør det nødvendig med hyppige endringer og justeringer av regelverket knyttet til generelle frekvenstillatelser. Post- og teletilsynet har på denne bakgrunn publisert forslag til forskrift om endring av gjeldende fribruksforskrift. Høringsfristen er 7. april 2014.

Med generell frekvenstillatelse menes at radiofrekvenser som omfattes av fribruksforskriften kan tas i bruk på de vilkår som fremgår av forskriften uten at det kreves noen individuell avgjørelse fra frekvensmyndigheten. Til forskjell fra individuelle frekvenstillatelser deler brukerne av fribruksfrekvenser ressursene uten regulert eller avtalebasert koordinering.

I tiden etter at fribruksforskriften ble fastsatt i januar 2012 har det skjedd en rekke endringer i det harmoniserte regelverket i Europa. Dette gjelder særlig innen frekvensbruk til kortdistansekommunikasjonsutstyr, men det er også avsatt nye frekvensbånd til mobile kommunikasjonstjenester i luftfartøy. For flyselskapene innebærer dette at det blir mulig å ta i bruk moderne mobilkommunikasjonsløsninger om bord. PT foreslår også ny regulering for frekvensbruk til jordstasjoner på mobile innretninger. Ved bruk av satellittbasert teknologi vil en da kunne tilby bredbåndstjenester med bedre kvalitet og høyere hastighet som følge av større båndbredde. Tjenestene vil særlig kunne ha betydning for passasjerer som ferdes i mindre tettbygde strøk, der det ofte kan være dårlig mobil bredbåndsdekning.

PT har siden 2000 gitt generelle tillatelser til bruk av frekvenser i forskrift. Gjeldende versjon av forskriften finner du her.

Alle som ønsker det, kan sende kommentarer til forslaget innen høringsfristen 7. april 2014 på e-post til firmapost@npt.no.

Høringssvar: