Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av endringer i forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon
Sist oppdatert

Høring av endringer i forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endring i forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon. Høringsfrist er 01.03.2017.

Endringen består i at det inntas en ny bestemmelse i forskriften som viser til at Samferdselsdepartementet utpeker teknisk kontrollorgan for utstyr som omfattes av forskriften. Den nye bestemmelsen inntas som § 23 i forskriften, dette innebærer at den nåværende § 23 flyttes til § 24,tilsvarende gjelder for nåværende §§ 24-28 som flyttes en paragraf frem.

Spørsmål til høringen kan rettes til seksjonssjef Tor Bringsverd på e-post tor@nkom.no, telefon 22 82 48 50 eller rådgiver Marita Aleksandra Erlandsen på e-post mae@nkom.no eller telefon 22 82 48 51.

Dokumenter

Høringssvar