Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av auksjonsregler - 900 MHz-båndet
Sist oppdatert

Høring av auksjonsregler - 900 MHz-båndet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til auksjonsregler for 900 MHz-auksjonen for offentlig høring. Fristen for innspill er 26. februar 2016.

Nkom skal tildele frekvensressurser, til sammen cirka 2 x 20 MHz, i 900 MHz-båndet. Ressursene innehas i dag av henholdsvis TeliaSonera Norge AS og Telenor ASA. Tildelingen skal skje ved pengeauksjon og er planlagt sommeren 2016.

Nkom har nå utarbeidet detaljerte auksjonsregler, som omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og selve gjennomføringen av auksjonen. Nkom legger også frem vedlegg til auksjonsreglene, som består av registreringsskjema, bankgarantiskjema og tillatelsen (med vedlegg), til høring.

Innspill sendes, på norsk eller engelsk, til 900mhz-auksjon@nkom.no med kopi til sidsel.huse@nkom.no innen høringsfristen 26. februar 2016. Endelig auksjonsregler med vedlegg vil bli fastsatt etter høringen og skal etter planen offentliggjøres medio april 2016.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene etter auksjonen er gjennomført. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar inneholder opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber Nkom om at dette fremgår tydelig.

Dokumenter