Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av auksjonsregler - 26 GHz-båndet
Sist oppdatert

Høring av auksjonsregler - 26 GHz-båndet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til auksjonsregler for 26 GHz-auksjonen for offentlig høring. Fristen for innspill er 9. september 2016.

Nkom skal tildele frekvensressursene 25333-25389 / 26341-26397 MHz, til sammen én blokk på 2 x 56 MHz, i 26 GHz-båndet. Tildelingen skal skje ved pengeauksjon, og er planlagt høsten 2016.  

Nkom har nå utarbeidet detaljerte auksjonsregler, som omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og selve gjennomføringen av auksjonen. Nkom legger også frem vedlegg til auksjonsreglene, som består av budskjema, budgiverskjema, bankgarantiskjema og utkast til frekvenstillatelsen, til høring.

Innspill sendes, på norsk eller engelsk, til 26GHz-auksjon@nkom.no med kopi til tone.birgit.nordibo@nkom.no innen høringsfristen 9. september 2016. Endelig auksjonsregler med vedlegg vil bli fastsatt etter høringen og skal etter planen offentliggjøres ca. 19. september 2016.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene etter auksjonen er gjennomført. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar inneholder opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber Nkom om at dette fremgår tydelig.

Dokumenter på høring