Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Kurve på glassvegg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige frekvensressurser i frekvensbåndet 1920–1980/2110–2170 MHz (2 GHz-båndet). I denne forbindelse ber Nkom om innspill til løsninger for bedre mobildekning innendørs. Frist for å komme med innspill er fredag 21. juli 2017.
Nkom-bygget 2016
På oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har Nexia Management Consulting AS (Nexia) og Menon Economics (Menon) foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av bruken av 700 MHz-båndet. Analysen er et viktig bidrag i Nkoms arbeid med tildelingen av frekvensbåndet. Analysen legges frem til offentlig høring, og fristen for innspill er 19. april 2017.
Nkom-visittkort 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer operatører i det norske markedet, som ønsker å levere post til lukkete postkasseanlegg, om å gi innspill til forslag til en ordning som skal gjelde fra 2017. Nkom varsler samtidig vedtak om en finansieringsordning for systemet. Fristen for innspill er 21. desember 2016.
Nkom-bygget 2016
Det er en betydelig utvikling innen kommunikasjonstjenester, med nye aktører og større grad av konvergens mellom fast- og mobilnett. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurderer ulike tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer for forvaltningen av nummerressurser. Nkom inviterte i september i fjor interesserte aktører til å komme med innspill angående mulige tiltak for å sikre tilstrekkelige nummerressurser i fremtiden.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til auksjonsregler for 26 GHz-auksjonen for offentlig høring. Fristen for innspill er 9. september 2016.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til ny forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 1. august. Utkast til ny forskrift følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/90/EU, og oppheving av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) å utarbeide en veileder for spesifisering av faktura. Oppdraget har bakgrunn i et behov for å balansere sluttbrukeres rett til spesifisert faktura etter ekomforskriften § 1-9 opp mot tilbyderes taushetsplikt etter ekomloven § 2-9.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endring av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 31. mars. De foreslåtte endringene i forskriften følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2015/559/EU, som er ellevte endring av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil gi nettsteder som gir forbrukerne prisveiledning om mobil- og bredbåndsabonnement, mulighet for autorisering. Et sett kriterier er utviklet, og nettsteder som fyller disse, kan bruke autoriseringen i sin markedsføring. Nkom ber om innspill til kriteriene innen 1. februar 2016.