Nkom inviterer til gratis møte, fysisk eller digitalt, den 25. april kl. 12-13 i LO Media Studio, Møllergata 10 i Oslo.

Link til kart og veibeskrivelse

EU har for lengst innsett problemet og satt i verk regulatoriske tiltak. For eksempel skal Digital Services Act (DSA) påse at store plattform- og søkemotortilbydere på internett pålegges et større ansvar for plattformene sine og innhold som utveksles over de samme tjenestene.

Gratis påmelding

Meld deg på her

Linkedin påmelding til webinar.png

 

Disse deltar i panelet

I panelet ønsker vi å presentere synspunkter fra mediesiden og forbrukersiden som to brukergrupper av internettbaserte plattformer, i dialog med myndighetene.
Fra mediesiden stiller Kjersti Løken Stavrum og fra forbrukerrådet kommer Finn Myrstad. Fra Nkom stiller Inger Vollstad som jobber med konkurranseregulering.

Pål Wien Espen som er direktør i Nkom vil holde en innledning, mens Frode Sørensen vil lede panelet i spørsmål og svar. 

Finn Lützow-Holm Myrstad

finn Myrstad i Forbrukertilsynet

Finn Lützow-Holm Myrstad er fagdirektør i Forbrukerrådet, hvor han blant annet arbeider med personvern, IKT-sikkerhet og digitale rettigheter mer generelt. 

Arbeidet i Forbrukerrådet har blant annet involvert analyser av apper, manipulerende design og internettilkoblede dingser, som har ført til flere klager til Forbrukertilsynet og Datatilsynet. Han var medlem av den norske Personvernkommisjonen fra 2020-2022 som utredet personvernets stilling i Norge. Myrstad har tidligere jobbet som spesialrådgiver i Statnett, seniorkonsulent og assisterende daglig leder i rådgivningselskapet Brusselkontoret og har fartstid fra blant annet Utenriksdepartementet og som leder av Europeisk Ungdom.

Kjersti Løken Stavrum
 

Kjersti Løken Stavrum.jpg

Kjersti Løken Stavrum er daglig leder i Stiftelsen Tinius og styreleder i Norsk PEN. Hun var leder av Ytringsfrihetskommisjonen og har tidligere vært journalist og redaktør i Aftenposten i mange år, generalsekretær i Norsk Presseforbund og leder av Oslo redaktørforening.

Inger Vollstad

Seksjonssjef Inger Vollstad, Nkom

Inger Vollstad er seksjonsleder i avdeling for marked og tjenester. Hun jobber med konkurranseregulering for å etablere bærekraftig konkurranse i mobilmarkedene i Norge. Inger har mange års erfaring fra arbeid med markedsanalyse og inngripen i markedet. Hun er økonom med tidligere erfaring fra flere forskningsinstitutter.

Pål Wien Espen

3 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg

Pål Wien Espen er direktør i Nkom, og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra norsk næringsliv, og var i flere år juridisk direktør i Telenor. Han har vært direktør i Nkom siden 2020. Han vil innlede debatten. 


Frode Sørensen

Frode Sørensen

Frode Sørensen er seniorrådgiver i Nkom og er utdannet Cand. Scient. fra Universitetet i Oslo. Han har mange års erfaring fra norsk ekombransje og har vært ansatt i Nkom siden 2006. Innen Nkom har han særlig arbeidet med nettnøytralitet og andre internettrelaterte regulatoriske tema.