Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-visittkort
For å videreutvikle det digitaliserte og moderne samfunnet, er tillit til nett og tjenester helt avgjørende. Stadig sikrere systemer, bedre rutiner og mer kompetanse må til for å lykkes. Dette skriver Nkom i sin årlige risikovurdering for bransjen for elektronisk kommunikasjon.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1, Mobilabonnement.no og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen