Hopp til innhold
Aktiviteter
     
berec
Tirsdag 30. august klokken 14.30 lanseres europeiske retningslinjer for nettnøytralitet, når BEREC holder pressekonferanse i Brussel. Retningslinjene er basert på Forordningen om nettnøytralitet, som ble vedtatt i november 2015.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) inviterer til Frekvensforum 7. september, og påmeldinga er open. Det blir presentasjonar og diskusjonar om neste generasjon mobile nettverk (5G), korleis ein kan gje naud- og beredskapsbrukarane mobilt breiband, og vi får vite kva for ein mobiltelefon som gir best dekning.

 
Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Tall fra 2015

Her er rapporten og presentasjonen av Det norske ekommarkedet 2015. Tallene ble presentert 19. mai, og i rapporten kan du studere en rekke trender innenfor markedene blant annet for mobil og bredbånd.

Prioritetsabonnement i mobilnettet

Virksomheter med en særlig viktig rolle innen sikkerhet og beredskap kan søke om prioritetsabonnement i mobilnettene. Søknaden behandles av Nkom, men den må sendes gjennom Altinn.no.  Mer om prioritetsordningen og hvordan du søker finner du her.