Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomnett Autorisasjon Gebyrsatser for autorisasjon og registrering
Sist oppdatert

Gebyrsatser for autorisasjon og registrering

Autorisert og registrert virksomhet skal betale årlig gebyr som fastsatt i forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet.

Gebyrsatser for 2016

Autorisasjon

Ekomnettautorisasjon

 kr 4150,-

Autorisasjon for teleinstallatør

 kr 4150,-

Autorisasjon for kabel-TV-installatør

 kr 4150,-

Autorisasjon for radioinstallatør         

 kr 4150,-

Registrering

Leverandør av radio-, teleterminal- og nettutstyr
(import, produksjon og omsetning)

 kr 7000,-

Radioforhandler (kun omsetning)

 kr 1500,-

Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet inneholder bestemmelser om kostnadsfordeling og gebyrsatser.
Gebyr for autorisasjon fremgår ikke direkte av forskriften, men fremkommer som resultat av en fastsatt beregningsmodell. Gebyr for registrering er gitt i § 16.

Vi gjør spesielt oppmerksom på § 2 i forskriften:

§ 2. Gebyrperiode
       Gebyr vert utmåla anten som eit eingongsgebyr eller som årleg gebyr for heile kalenderår (gebyrperiode). Det skal betalast gebyr for kalenderåret når løyve, registrering eller autorisasjon er gyldig ved starten av kalenderåret. Det skal òg betalast gebyr for heile kalenderåret i det år registrering vert gjort, eller løyve eller autorisasjon vert gitt. Dersom løyve, registrering eller autorisasjon er oppsagt innan starten av eit kalenderår, skal det ikkje betalast gebyr for det følgjande året.

Gebyrsatser for 2017

Vedrørende gebyrer for 2017 vises det til følgende informasjon: http://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/nkom-fastsetter-sektoravgifter-og-gebyr-for-2017-etter-ny-forskrift