Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Økonomisk regulering Marginskvistest marked 15, 2015 - 2016
Sist oppdatert

Marginskvistest marked 15, 2015 - 2016

I vedtak 1. juli 2016 pålegges Telenor å imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang til sitt mobilnett på vilkår som forhindrer marginskvis for tilgangskjøpere.

Se vedtak: http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/marked/marked-15

Analysys Mason har bistått Nkom i å utvikle marginskvismodell med tilhørende bakgrunns- og modelldokumentasjon, samt tilhørende spørreskjema for jevnlig informasjonsinnhenting.

Marked 15

Marginskvistest ved varsel om vedtak 17. september 2015

I varsel om vedtak 17. september 2015 fremkommer det en plikt på Telenor om å imøtekomme rimelige anmodninger om tilgang til sitt mobilnett på vilkår som forhindrer marginskvis for tilgangskjøper.

Se varsel om vedtak: http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/marked/marked-15

Som et ledd i å ferdigstille og gjennomføre de varslede marginskvistestene har Analysys Mason bistått Nkom i å utvikle en marginskvismodell med tilhørende dokumentasjon for oppdatering. For å ha tilstrekkelig og korrekt datagrunnlag for marginskvistester er det utarbeidet spørreskjema for Telenor og for øvrige aktører. 

Marked 15