Hopp til innhold
Sist oppdatert
Stillingsannonse-banner2

Jurist

09.01.2017
Ett av Nkoms ansvarsområder er sikker elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, innbyggerne og offentlige myndigheter. Nå trenger vi en ny jurist til vårt tverrfaglige team.

Nkom arbeider blant annet med å utvikle nytt lov- og regelverk på området eID og tillitstjenester. Samfunnet er avhengig av at elektronisk samhandling er sikker og basert på teknologi som ivaretar norske og europeiske myndighetskrav. Dette gjelder for eksempel i bank- og finansnæringen, og i offentlig sektor.

Seksjon for elektronisk kommunikasjon og Internett har ansvar for internettforvalting- og politikk, tekniske og regulatoriske forhold knyttet til private og offentlige elektroniske kommunikasjonsnett, nettadresser, domenenavn, eID og tillitstjenester og dessuten nettportalene Nettvett.no og Nettfart.no. Seksjonen har 11 medarbeidere med teknisk og juridisk kompetanse.

Arbeidsområde:

 • føre tilsyn med at tilbydere av tillitstjenester oppfyller krav som er satt for tilbydere av slike tjenester
 • bistå departementene med å utvikle og implementere nytt lov- og regelverk på området eID og tillitstjenester
 • føre tilsyn med domenenavn etter domeneforskriften
 • videreutvikle rutiner for registrering av tilbydere og veiledninger for bransjen
 • ivareta en aktiv og løpende dialog med andre myndigheter og med aktører i bransjen ved å utvikle og delta i relevante samarbeidsfora
 • gjennomgå samsvarsrevisjonsrapporter utarbeidet av revisjonsfirmaer
 • utarbeide årlig vedtak for sektoravgift for tilbydere innenfor seksjonens ansvarsområder
 • utføre annen type saksbehandling innenfor relevante fagområder
 • delta i nasjonale og europeiske arbeids- og ekspertgrupper innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • generell forvaltningserfaring fra offentlig sektor, alternativt relevant erfaring fra privat sektor
 • erfaring fra IKT- og sikkerhetsrelaterte fagområder, gjerne fra bank- eller finansnæringen
 • særlig interesse for samspillet mellom juridiske og tekniske løsninger i den digitale hverdagen
 • interesse for og erfaring fra internasjonalt arbeid

Nyutdannede er også velkommen til å søke.

Personlige egenskaper:

Du må:

 • ha evne til å arbeide selvstendig og i grupper
 • ha evne til å sette deg raskt inn i nye problemstillinger
 • ha evne til strategisk og overordnet tenkning
 • være initiativrik, åpen, utadvendt og fleksibel
 • være strukturert og ha god arbeidskapasitet
 • være nysgjerrig på ny teknologi

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 470 000 (lønnstrinn 55) til kr. 655 300 (lønnstrinn 73), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt gjerne seksjonssjef Ørnulf Storm på telefon 22 82 48 22/970 72 696, ors@nkom.no, eller avdelingsdirektør Einar Lunde på telefon 22 82 48 01/480 06 811, elu@nkom.no, for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med innvandrerbakgrunn spesielt velkommen til å søke.

Søk jobben innen 29. januar 2017.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.