Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
På oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har Nexia Management Consulting AS (Nexia) og Menon Economics (Menon) foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av bruken av 700 MHz-båndet. Analysen er et viktig bidrag i Nkoms arbeid med tildelingen av frekvensbåndet. Analysen legges frem til offentlig høring, og fristen for innspill er 19. april 2017.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Ordningen med godkjentmerking av prissammenlikningstjenester for mobil- og bredbåndsabonnement har fungert i et drøyt halvår. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i perioden godkjent fire kalkulatorer, og oppfordrer forbrukerne til å velge tjenester som har denne merkingen.
Maisto Rock Crawler JR utstyr
En stor europeisk markedskontroll av radiostyrt leketøy viser at over 80 prosent av de testete modellene har tekniske mangler, er feilmerket eller har mangler i dokumentasjon. Nå ber Nkom importører og forhandlere om å skjerpe seg.
Kurve
NORWRC, forumet der norske aktører og Nkom møtes for å diskutere agendapunktene for radiokonferansen i 2019 arrangeres i Oslo 9. mars 2017.
Nettverkskabel
Alt er nå klart for en ny runde med tilskudd til bredbåndsutbygging i kommuner som har dårlig bredbåndsdekning. Midler til utbygging kan søkes om til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innen 3. mai.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) informerer om at det er kommet i stand en uformell avtale mellom Europarådet og Parlamentet om ny grossistprisregulering for internasjonal gjesting. Nye grossistpriser må vedtas for at målsetningen om å redusere sluttbrukerprisene for mobilbruk i utlandet ned til nasjonalt nivå, kan gjennomføres fra 15. juni 2017 som planlagt.
UKEs president Marcin Cichy og Nkoms direktør Torstein Olsen
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har inngått en samarbeidsavtale med den polske søstermyndigheten Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Hensikten er å støtte opp under regjeringens strategi for samarbeid med Polen og sikre Nkom tilgang til UKEs kompetanse og erfaring.
Radio
I 2017 blir nasjonalt FM-nett i Norge slukket, og radioen blir digitalisert. Først ute er Nordland (11. januar 2017) og så følger de andre fylkene i en planlagt rekkefølge. Mange lokalradioer vil imidlertid fortsette å sende på FM også etter 2017.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gjennomførte i 2016 felles stedlig tilsyn hos Broadnet. Avvik som ble identifisert, måtte rettes innen utgangen av året. Broadnet har meldt til Nkom av avvikene nå er lukket.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt en søknad om landsdekkende spektrumstillatelse (2 x 448 MHz) i frekvensbåndet 40,5-43,5 GHz. For å gi alle interesserte mulighet til å søke om ledige frekvenser, ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader sendes Nkom innen fredag 17. februar 2017 kl. 12.00.